Remiums marknadsbrev

Rem invest

Klicka på länken nedan för att ta del av Remiums marknadsbrev och det populära analysutskicket Daily.

Daily är en produkt ifrån Remium Analys och är skapad för Remiums instiutionella kunder. Genom Remiums marknadsbrev kan även övriga få åtkomst till ett fåtal utskick av Daily per månad. 

Anmälan

Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Om Remium

Remiums lokaler

Remium har flyttat.
Ny besöksadress är Humlegårdsgatan 20, 3tr  Stockholm

Välkommen till Remium - marknadens ledande aktör med fokus på små och medelstora bolag

Remium är ett svenskt finanshus med drivkraft att effektivisera kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. 

Vi tillhandahåller:

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för småbolag och våra analytiker följer regelbundet över 160 listade/noterade företag på Stockholmsbörsen, AktieTorget och NGM. 

Affärsidé

Remiums affärsidé är att skapa mervärde för små och medelstora bolag och dess aktieägare genom att tillhandahålla finansiella tjänster.

Vision

Remium ska bli Nordens ledande aktör på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag.

Inriktning på småbolag

Småbolagsaktierna handlas ineffektivt i förhållande till de stora aktierna. Småbolagsaktier har högre volatilitet i aktiekursen, högre spread mellan köp- och säljkurs, lägre omsättning, lägre analysbevakning och färre institutionella ägare.

Remium har genom sin inriktning på att effektivisera kapitalmarknaden för småbolag stor kunskap om småbolagen och dess investerare vilket leder till en unik möjlighet att överbrygga dessa problem genom att identifiera affärsmöjligheter på ett tidigt stadium.

Remium erbjuder ett fullständigt tjänstepaket till små och medelstora bolag:

  • Notering/Listning
  • Kapitalanskaffningar
  • Private Placement
  • Förvärv, avyttringar, samgående
  • Värderingar
  • Analystjänster
  • Investor Relations
  • Certified Adviser
  • Likviditetsgaranti

REMIUM SPARBÖSSAN

Ta del av våra aktuella räntor för Sparkonton

Remium Sparbössan ->

KAPITALFÖRVALTNING

Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Till Kapitalförvaltningen >>