Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Styrelse och ledning

rem_styrelserum

Styrelse

Tor Dunér, född 1959, Styrelseordförande.

Stefan Carlsson, född 1961, Styrelseledamot, BS, MBA, har lång erfarenhet från finansbranschen och har haft ledande befattningar inom SEB, Skandia, DnB, Enskilda Securities, Öhman och Swedbank. Innehar andra styrelseuppdrag.

Kjell Nilsson, född 1950, Styrelseledamot, förvaltningsekonom samt fil.kand i statskunskap, nationalekonomi vid Umeå universitet med mångårig bankerfarenhet från SEB, Gotabanken och Swedbank. Har bl. a. varit rörelsechef vid Föreningssparbankens regionkontor i Östersund med ansvar för den löpande verksamheten i 44 bankkontor i Jämtland, Ångermanland och Medelpad, bankdirektör för Swedbank Boden och kontorschef för Swedbank Haparanda. 

  

Ledning 

Petra Sas, född 1977, Verkställande direktör, lång erfarenhet från den finansiella sektorn däribland Nordiska Fondkommission, Kaupthing Bank och Quesada Kapitalförvaltning, studerat matematik och ekonomi vid Stockholms universitet. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Fondhandlareföreningen.

Fredrik Palm, född 1977, tf. CFO, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet inom ekonomiområdet såsom Financial- & Business Controller.

Michael Melin, född 1970, IT-chef, lång erfarenhet från finansbranschen inom olika roller på bl. a. Nordiska Fondkommission, Posten Fondkommission och Föreningsbanken

KAPITALFÖRVALTNING

Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Till Kapitalförvaltningen >>

REMIUM SPARBÖSSAN

Ta del av våra aktuella räntor för Sparkonton

Remium Sparbössan ->