Prognos Q4 2016/17 - Bergs Timber

14:56 / 11 oktober 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Bergs Timber: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016/17 en nettoomsättning om 347,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 49,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 5,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,4%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13.