Prognoser Q1 - Micro Systemation & Orasolv

15:34 / 27 april 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 55,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 12,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 10,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.


 

Orasolv: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 26,6 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 9,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -0,6, MSEK.