Prognoser Q2 - eWork, Enzymatica, HMS, Sportamore

17:28 / 19 juli 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 2433,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 25,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 27,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%.


Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 5,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 19,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -9,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 305,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 31,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 63,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 186,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 13.00.