Prognoser Q2 - Electra Gruppen, Hifab

16:17 / 22 augusti 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Electra Gruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 390,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -2,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30.


Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 125,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 3,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%.