Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Inbjudan till teckning av Units i Intervacc AB

Disclaimer

Viktig information

Informationen som ingår i detta avsnitt riktar sig inte till personer som vistas i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av Intervacc AB (publ) (”Intervacc”) inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Intervacc för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Intervacc kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater.

 

För att ta del av informationen som ingår i detta avsnitt, måste du bekräfta att du inte befinner dig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan. Om du befinner dig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion som har sådana särskilda restriktioner måste du klicka ”Nej, jag accepterar inte” nedan.

Ja, jag accepterar. Nej, jag accepterar inte.

KAPITALFÖRVALTNING

Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Till Kapitalförvaltningen >>

REMIUM SPARBÖSSAN

Ta del av våra aktuella räntor för Sparkonton

Remium Sparbössan ->