Samtliga bolag på Introduce.se

Addnode Group

Addnode Group är ett IT-bolag som genom sina treaffärsområden hjälper bolag att effektivisera sina interna processer. Det kan röra sig om allt från att bygga system kring en produktlivscykel till att bygga en avancerad hemsida. Addnode arbetar inom varje affärsområde genom olika varumärken och är aktiva i hela Norden.

Prenumerera på Addnode Group

Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern beståendes av ett hundratal rörelsedrivande bolag som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter. Bolaget bedriver en aktiv förvärvsstrategi för att förstärka befintliga verksamheter eller satsa på helt nya områden.

Prenumerera på Addtech

Amasten

Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora orter med hög direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Prenumerera på Amasten

Amasten Preferensaktie

Amasten beslutade i samband med uppbyggnaden av ett större kommersiellt bestånd att emittera preferensaktier som en del i finansieringsstrukturen. Bolagets fokus, sett till fastighetstyp och en spridd riskspridning, skapar ett förhållandevis högt kassaflödesbidrag vilket ger utrymme för preferensaktier som en tillväxtkatalysator.

Prenumerera på Amasten Preferensaktie

Aqeri

Aqeri säljer och utvecklar IT-utrustning anpassad för svåra förhållanden. Produkterna ska bland annat klara av extrema temperaturer, fukt, vibrationer och elektromagnetisk strålning. Bolagets kunder återfinns inom affärsområdena försvar, industri och fordon.

Prenumerera på Aqeri

Arcam

Arcam bygger sin verksamhet kring tekniken EBM eller Electron Beam Melting. Via de system som bolaget tillverkar och säljer till bland annat implantat- och flygindustri kan mycket komplexa detaljer framställas från metallpulver. Bolaget verkar på en global marknad där ledtiderna generellt sett är långa.

Prenumerera på Arcam

Arise

Arise är en ledande aktör på den nordiska vindkraftmarknaden. Sedan starten 2007 har bolaget uppfört, eller har för närvarande under uppförande, ca 460 MW landbaserad vindkraft, varav 253 MW fortsatt är i bolagets ägo. Därtill har bolaget en omfattande projektportfölj om ca 1000 MW i Sverige samt pågående utvärdering av flera projekt i Norge. I Skottland pågår förprojektering om 150 MW för vilka bolaget har tecknat arrendeavtal.

Prenumerera på Arise

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som fokuserar på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer där flera olika verksamheter kombineras. Bolagets ambition är att äga fastigheter med de bästa lägena i regioner med goda tillväxtutsikter.

Prenumerera på Atrium Ljungberg

Avensia

Avensia (tidigare InXL Innovation) är ett e-handelslösningsbolag som hjälper kunder att öka sin försäljning i alla kanaler genom att skapa en förstklassig upplevelse online. Kunderna finns främst på den nordiska, men även den europeiska marknaden.

Prenumerera på Avensia

Bambuser

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Tjänsten används av flertalet större mediehus så som exempelvis AP och Aftonbladet.

Prenumerera på Bambuser

BioGaia

BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är nyttiga bakterier som har dokumenterade positiva hälsoeffekter i kroppen. Användningsområdena för BioGaias produkter är främst inom mag/tarm-, mun- samt immunhälsa och produkterna finns i en rad olika tappningar. Företaget är verksamt i hela världen genom distributionspartners och försäljningen sker främst på apotek.

Prenumerera på BioGaia

Botnia Exploration

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med huvudsakligt fokus på guld, men även andra ädel- och basmetaller så som zink, bly, koppar och silver. Verksamheten är koncentrerad kring Vindelgranseleområdet beläget längs med den så kallade Guldlinjen i norra Sverige. Bolaget innehar ett antal undersökningstillstånd samt en bearbetningskoncession. Målsättning är att utveckla och öka mineraltillgångarna i tillstånden för att därefter antingen avyttra dessa alternativt bedriva småskalig brytning vid lämpliga förhållanden.

Prenumerera på Botnia Exploration

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics är en internationell koncern, med dotterbolag i Sverige, USA och Kina, vars produkter säljs i fler än 100 länder. Kärnverksamheten utgörs av avancerade system för bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar för automatisk blodcellräkning.

Prenumerera på Boule Diagnostics

Bredband2

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget kan även erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN. Kundbasen består framför allt av privatpersoner men bolaget erbjuder även en rad olika tjänster som riktar sig mot företag.

Prenumerera på Bredband2

Brighter

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa). I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.

Prenumerera på Brighter

Briox

BRIOX AB (publ) utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Prenumerera på Briox

Capacent

Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.

Prenumerera på Capacent

Caperio

Caperio är ett IT-konsultbolag som levererar skräddarsydda lösningar och funktionstjänster till såväl privat som offentlig sektor. Det kan handla om allt från att hjälpa en kund med upphandling av datorer till att sätta upp en effektiv telefonilösning.

Prenumerera på Caperio

Cassandra Oil

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med en egen patenterad teknik planerar att producera olja ur kolvätehaltigt material, till exempel "oljesludge", spillolja, uttjänta bildäck, plastavfall, och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.

Prenumerera på Cassandra Oil

Catella

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.

Prenumerera på Catella

Catena

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.

Prenumerera på Catena

Cavotec

Cavotec är en global industrikoncern som levererar kraftöverföring, distribution och kontrollteknologi som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri.

Prenumerera på Cavotec

Cherry

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelbolag grundat 1963 som verkar inom nätspel, spelutveckling, prestationsbaserad marknadsföring, spelteknologi och restaurangcasino. Inom det sistnämnda området är Cherry störst i Sverige. Genom ett antal förvärv de senaste åren har affärsområdet Nätspel blivit det i särklass största intäktsmässigt, medan spelutvecklaren Yggdrasil växer snabbt och lönsamt, från lägre nivåer. Drygt 90% av Cherrys intäkter genereras online och fokus är på Skandinavien och tysktalande marknader. Under 2016 köpte Cherry speloperatören ComeOn och blev således en av Nordens största speloperatörer. Bolaget kommer att byta lista från Aktietorget till Nasdaq Mid Cap under 2017.

Prenumerera på Cherry

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag som grundades 1897, verksamt på den nordiska marknaden för komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till flera typer av industrier och offentlig sektor. Bolaget erbjuder teknisk rådgivning, kundanpassade lösningar samt generellt mer tekniskt avancerade produkter.

Prenumerera på Christian Berner Tech Trade

Clavister

Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telekom och medelstora företag. Lösningarna bygger på egenutvecklad mjukvara.

Prenumerera på Clavister

Concordia Maritime

Concordia Maritime är i huvudsak fokuserat på frakter av förädlade oljeprodukter såsom bensin, diesel och flygbränsle samt vegetabiliska oljor. Som komplement är bolaget även aktivt inom transport av råolja.

Prenumerera på Concordia Maritime

Consilium

Consilium tillverkar och marknadsför produkter inom brand- och gassäkerhet, navigation och miljösegmentet. Kunderna finns världen över och består främst av rederier, varv, tågtillverkare samt olje- och gasbolag. All produktion är centraliserad, men marknadsbolagen som sköter försäljningen finns nära kunderna.

Prenumerera på Consilium

CTT Systems

CTT utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Bolagets kunder är flygbolag samt flygplanstillverkare och deras underleverantörer. Bolagets huvudprodukter är Zonal Drying™, som är ett system för avfuktning av flygplansutrymmet, Cair System™, ett system som höjer luftfuktigheten i flygplanskabinen och Crew Humidifiers, som höjer luftfuktigheten i besättningens viloutrymmen och cockpit.

Prenumerera på CTT Systems

Diös

Diös är ett fastighetsbolag som fokuserar på tillväxtorter i norra Sverige. Mer exakt definierar bolaget sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter.

Prenumerera på Diös

DistIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av två affärsdrivande dotterbolag

Prenumerera på DistIT

Doro

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.

Prenumerera på Doro

East Capital Explorer

East Capital Explorer är ett investmentbolag som i huvudsak investerar i Östeuropa såväl direkt som indirekt. Grundfilosofin i East Capital Explorers investeringsstrategi är att Östeuropa är en spännande region med stor potential och fondinvesteringar står för den största delen av substansvärdet

Prenumerera på East Capital Explorer

Elanders

Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, konsumentelektronik eller vitvaror.

Prenumerera på Elanders

Electra Gruppen

Electra Gruppen är en nordisk leverantör av varor och tjänster primärt till hemelektronikbranschen. Bolaget utvecklar och driver koncept för fristående entreprenörer så som Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image men står även för varuförsörjningen till ett flertal externa kunder samt tillhandahåller tjänster inom IT och tredjepartslogistik.

Prenumerera på Electra Gruppen

Elos Medtech

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer.

Prenumerera på Elos Medtech

Elverket Vallentuna

Elverket är den sammanfattande benämningen på Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag. Koncernens verksamhet består av dels en elhandelsdel; Elverket Vallentuna El AB, vilken står för omkring tre fjärdedelar av koncernens omsättning, en Entreprenadsdel; Elverket Entreprenad AB, samt en nätdel; Elverket Vallentuna AB.

Prenumerera på Elverket Vallentuna

Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sju marknader och etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna i SEK räknat på svenska apotek. I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavstorsk en viktig komponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. Bolaget fokuserar på produktutveckling inom områdena övre luftvägsinfektioner och orala infektioner.

Prenumerera på Enzymatica

Eolus Vind

Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.

Prenumerera på Eolus Vind

Eurocon

Eurocon är en teknikkonsult med fokus på att hjälpa kunder öka effektiviteten och lönsamheten i nya och befintliga anläggningar och projekt. Eurocon startades av sju ingenjörer år 1990 och har sedan dess vuxit till en koncern med över 200 medarbetare och med en stark ställning på de orter där bolaget är etablerat.

Prenumerera på Eurocon

eWork

eWorks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Kärnan i bolagets verksamhet är en databas bestående av drygt 60 000 konsulter. Viktigt att förstå är att dessa konsulter inte är anställda på eWork utan bolaget är istället helt fokuserat på sin uppgift, nämligen sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag.

Prenumerera på eWork

FastPartner

FastPartner äger, förvaltar och utvecklar framför allt kommersiella fastigheter. Beståndet består i huvudsak av lager- och produktionsfastigheter, men även av kontor och butikslokaler. Bolaget har som uttalad strategi att investera på lång sikt men ska ändå kunna fatta snabba beslut vid behov.

Prenumerera på FastPartner

FastPartner Preferensaktie

FastPartners styrelse beslutade under 2013 att emittera preferensaktier för att kunna finansiera bolagets framtida tillväxt. Bolaget följer i raden av andra fastighetsbolag som har emitterat preferensaktier på den svenska aktiemarknaden.

Prenumerera på FastPartner Preferensaktie

Formpipe

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda i informationsflödet för företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten sker inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket är det samlade namnet för affärssystem som hanterar informationsflödet inom ett företag.

Prenumerera på Formpipe

Fortnox

Växjöbaserade Fortnox erbjuder marknaden kostnadseffektiva lösningar inom bland annat bokföring, CRM och fakturering. Företagets programvaror är helt webbaserade och kan nås från vilken dator som helst. Affärsmodellen är skalbar och fokus ligger på att nå stora volymer.

Prenumerera på Fortnox

G5 Entertainment

G5 Entertainment utvecklar och säljer casual games för olika plattformar. Bolaget agerar både utvecklare och förläggare av egna spel samt arbetar aktivt med tredjepartslicenser. Försäljningen sker huvudsakligen genom elektroniska affärer där Apples App Store och Google Play är de mest framträdande. Bolaget fokuserar numera på så kallade Free 2 Play-spel, där spelaren köper virtuella varor inuti spelvärlden snarare än den äldre intäktsmodellen unlockablespel som förbetalas.

Prenumerera på G5 Entertainment

Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag, ursprungligen från Uppsala, som numera har sitt i Austin efter förvärv av Red Fly Studios. De utvecklar datorspel baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken.

Prenumerera på Gaming Corps

GARO

Med rötterna i entrerprenörsmeckat Gnosjö utvecklar och tillverkar GARO produkter och system för elinstallationsmarknaden under eget varumärke. Gemensamma nämnare för produkterna är innovation och lösningsorientering som förenklar användarvänligheten för kunderna. Bolagets huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge, Irland, Finland samt Polen. Produktområdena är indelade i elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd. Produktionen sker i egna produktionsanläggningar i Gnosjö och Szczecin, Polen.

Prenumerera på GARO

Generic

Generic är en koncern med två verksamhetsgrenar, konsult och telekom där konsultverksamhetsgrenen fokuserar på att hjälpa bolagets kunder med verksamhetskritisk kommunikation och telekomverksamheten är en specialiserad operatör som äger och driver ett eget radionät.

Prenumerera på Generic

GHP Specialty Care

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppen och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten. Genom att fokusera klinikerna inom specifika nischer anser bolaget sig kunna uppnå högre kvalitet, effektivitet samt patientsäkerhet. Bolaget driver idag över 20 kliniker.

Prenumerera på GHP Specialty Care

Greater Than

Greater Than är ett teknik- och marknadsbolag, verksamt inom området ”Connected Car”. Bolaget är världsledande på att mäta och förstå bilkörning med en kärnteknologi som ger varje förare ett digitalt DNA. Bolaget säljer idag produkten Enerfy Driving på den svenska marknaden, ett tjänstepaket för den moderna bilisten.

Prenumerera på Greater Than

Hifab

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framför allt i Sverige men även internationellt. Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader.

Prenumerera på Hifab

HMS Networks

HMS Networks levererar produkter inom området kommunikationsteknologi och då särskilt inom området Machine-to-Machine (M2M). Den huvudsakliga försäljningen sker i länder utanför Sverige och bolaget finns representerade i ett femtiotal länder med egna säljkontor på de viktigaste marknaderna.

Prenumerera på HMS Networks

Hoylu

Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position. Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete. Bolagets produkter kan därför involvera flertalet personer med olika kompetenser i skapandeprocessen.

Prenumerera på Hoylu

Intervacc

Intervacc är ett life science-bolag som utvecklar, marknadsför och säljer vacciner och läkemedel för djurhälsovård. Bolaget har dels befintlig försäljning via dotterbolaget Nordvacc samt bedriver även utveckling av vaccin. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling befinner sig Intervacc i slutskedet av utvecklingen av Strangvac®. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar.

Prenumerera på Intervacc

INVISIO Communications

INVISIO möjliggör störningsfri kommunikation i alla miljöer, såväl vid kraftigt oväsen som under vatten eller i extrem hetta. Bolagets patenterade teknik INVISIO Bone Conduction finns i samtliga av INVISIOs headset och denna placeras i örat och fångar upp vibrationer i käkbenet istället för traditionella ljudvågor.

Prenumerera på INVISIO Communications

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har idag i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.

Prenumerera på ITAB Shop Concept

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är ett svenskt bolag som utvecklar stryktåliga datorlösningar för tuffa miljöer. Försäljningen sker globalt via ett välutvecklat nät av försäljningspartners där de dominerande marknaderna är Europa och USA.

Prenumerera på JLT Mobile Computers

Kontigo Care

Kontigo Care utvecklar innovativa mobila lösningar för vården. Bolagets unika produktserie TripleA möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Förenklat är TripleA en alkoholmätare kopplad till vårdtagarens mobiltelefon via blåtand för att utföra slumpmässiga och frekventa nykterhetskontroller.

Prenumerera på Kontigo Care

Lagercrantz

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 40-tal bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA.

Prenumerera på Lagercrantz

Lammhults

Lammhults Design Group är en nordisk aktör inom inredningsbranschen som utvecklar och säljer produkter inom kategorierna möbler och inredning. Gemensamt för bolagets produkter är präglandet av högt designvärde och att produktutvecklingen sker tillsammans med flertalet framstående formgivare. Merparten av försäljningen sker till business-to-business kunder och kontor, samt totalkoncept inom offentlig verksamhet såsom biblioteksmiljöer.

Prenumerera på Lammhults

Lovisagruvan

Lovisagruvan är en liten underjordsgruva med höga halter av zink och bly samt även mindre halter silver. Produktionen startades 2004 och brytningstakten har varit i paritet med det långsiktiga brytningsmålet om 40 000 ton per år. I slutet av 2016 påbörjades leverans av malm till ZGH Boleslaw i Polen för anrikning. Den sammanlagda leveransen för 2017 kommer uppgå till ca 54 000 ton.

Prenumerera på Lovisagruvan

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling

Prenumerera på Magnolia Bostad

Malmbergs Elektriska

Malmbergs Elektriska är en industrigrossist som framförallt säljer elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för ungefär halva omsättningen, Norge, Danmark, Finland samt i England.

Prenumerera på Malmbergs Elektriska

MedCap

MedCap investerar i rörelsedrivande bolag i Life Science-sektorn. Bolaget har som mål att ha en portfölj med 5-10 bolag som ska ha potential att avkasta 20 procent årligen. Trots att bolaget kan beskrivas som Private Equity finns inga fondstrukturer vilket bland annat gör att det inte finns några förutbestämda innehavstider.

Prenumerera på MedCap

Medica Nord

Medica Clinical Nord (Medica Nord), tidigare Scandinavian Clinical Nutrition, är en nordisk egenvårdskoncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som avser öka människors livskvalitet och bidra till en bättre vardagshälsa. Medica Nord arbetar med innovation och kvalitet som ledord, såväl i utvecklingen av egna varumärken, som i urvalet av inlicensierade varumärken. Under mars 2016 förvärvades Natumin Pharma AB som bedriver forskning och utveckling.

Prenumerera på Medica Nord

Micro Systemation

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande inom nischen Mobile Forensics där man, genom sina egenutvecklade system, hjälper rättsvårdande myndigheter att extrahera och analysera information från beslagtagna mobiltelefoner. Affärsmodellen är licensbaserad vilket innebär en hög grad av återkommande intäkter.

Prenumerera på Micro Systemation

Midsona

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Prenumerera på Midsona

Mindmancer

Mindmancer erbjuder kostnadseffektivt skydd mot skador och intrång genom intelligent kamerabevakning, kopplat till certifierade larmcentraler som skickar rätt resurser till rätt plats vid rätt tid.

Prenumerera på Mindmancer

Moberg Pharma

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och USA samt på flera marknader i Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor samt led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.

Prenumerera på Moberg Pharma

Moment Group

Med över 1,8 miljoner gäster per år är Moment Group är en av Skandinaviens ledande underhållningskoncerner med ett brett erbjudande riktat till såväl privatpersoner som företag. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Live Entertainment, Venues och Event. Med flertalet av Skandinaviens ledande varumärken i portföljen har Moment Group ett erbjudande som kan tillgodose en bred efterfrågebild inom underhållning, möten och upplevelser samt vara drivande för utvecklingen inom sina respektive branscher.

Prenumerera på Moment Group

Motion Display

Motion Display är verksamt inom det starkt växande området In-Store Marketing, d.v.s. där butiken eller producenten av en vara inne i själva butiken vill uppmärksamma varan. Motion Displays egenutvecklade produkt, blinkande skyltar gjorda på elektroniskt papper, är världsunik. I August 2014 lanserades även produkten Motion e-Bar, där en liknande elektronisk skylt placerats på en kundpinne, vilken avskiljer kunders varor på varubandet vid kassan. Exponeringen av utvalda varor förstärks med en blinkande display och drar därmed till sig kundernas uppmärksamhet.

Prenumerera på Motion Display

MSC Group

MSC är ett IT-konsultbolag primärt verksamt inom systemutveckling, IT-Management och teknik. Relationen mellan konsult och kund bedömer bolaget vara av största vikt för att på allvar kunna lösa de problem som MSC är anlitad för att handskas med. MSCs största kundgrupp är i dagsläget offentlig sektor.

Prenumerera på MSC Group

NAXS

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin är inriktad på en selektiv och diversifierad fondportfölj. Fokus ligger även på att hålla låga och konkurrenskraftiga förvaltningskostnader.

Prenumerera på NAXS

NFO Drives

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till elektriska motorer, fläktar, pumpar, maskiner mm. Genom att välja NFO Drives omkopplare blir elmiljön renare samtidigt som det ger betydande energivinst. Under 2010 slöts ett viktigt långsiktigt samarbetsavtal med DeLaval.

Prenumerera på NFO Drives

Nolato

Nolato är en svensk industrikoncern som utvecklar och tillverkar polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Bolaget delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical, Telecom och Industrial och kunderna består av allt ifrån världsledande och globala företag till mindre, ofta lokala kundföretag.

Prenumerera på Nolato

Nordic Leisure

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som driver onlinespel. Koncernens bolag har spellicenser i Estland, Lettland och Malta. Verksamheten drivs under flera varumärken med Optibet som det primära. Under slutet av 2015 förvärvades, bl.a. spelkoncernen Tain vilken efter omstrukturering såldes i juli 2016. Bolagsgruppen har omkring 120 anställda och huvudkontoret förlagt i Riga samt kontor i Tallinn, Stockholm och på Malta. Den operativa spelverksamheten bedrivs i huvudsak på reglerade marknader.

Prenumerera på Nordic Leisure

Nuevolution

Nuevolution är ett skandinaviskt bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget utvecklar en forskningsplattform och prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera på Nuevolution

Opus Group

Opus Group erbjuder tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Bolaget har en uttalad femårsplan avseende åren 2017-2021 där omsättningen ska fördubblas samtidigt som marginalerna ska förbättras. Tillväxten ska till största del vara organisk genom intåg på nya marknader samt drivas av ett utökat tjänsteerbjudande på befintliga marknader.

Prenumerera på Opus Group

Orasolv

Orasolv bedriver verksamhet inom den svenska dentalbranschen. Bolaget bygger en tandvårdskedja som erbjuder patienterna trygg och professionell tandvård genom att förvärva och utveckla välskötta tandvårdskliniker.

Prenumerera på Orasolv

Polygiene

Polygiene utvecklar och säljer additiv för permanent luktkontroll till premiumklädmärken inom textilbranschen, men även antibakteriella lösningar anpassade för andra typer av material.

Prenumerera på Polygiene

Poolia

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i flera europeiska länder. Bolaget verkar inom ett par fokusområden och är aktiva på en marknad som i stor utsträckning följer konjunkturen.

Prenumerera på Poolia

Pricer

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.

Prenumerera på Pricer

Proact

Proact hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt handskas med affärskritisk information. Nyckelorden inom organisationen är hantera, säkerställa och lagra. Uppnår sina mål gör man genom att erbjuda sina kunder branschvis expertis och effektiva lösningar.

Prenumerera på Proact

Probi

Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Bolaget arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare och bolaget genomför marknadsaktiviteter i ett stort antal länder världen över. Probi bedriver även forskning inom ett flertal områden för att stärka den kliniska dokumentationen bakom sina bakteriestammar.

Prenumerera på Probi

QuickCool

QuickCool utvecklar system med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, stroke- och feberpatienter. Bolaget har redan en CE-märkt och kliniskt testad produkt, ComVic, som ska utvecklas till en uppdaterad kommersiell version, kallad TTM 2.0 (Targeted Temperature Management)

Prenumerera på QuickCool

Railcare

Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien med fokus på hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal.

Prenumerera på Railcare

Sectra

Sectras verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden Imaging IT Solutions, Secure Communications, Business Innovation samt Sectra Customer Financing. Bolaget har kunder i ett sextiotal länder och försäljningen bedrivs både via partners samt i egen regi.

Prenumerera på Sectra

SinterCast

SinterCast tillhandahåller processtyrningslösningar och kunnande för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI) vilket är ett höghållfast anpassat gjutjärn som förbättrar effektiviteten i komponenter som används i personbilar, tunga fordon och komponenter för industriell kraft.

Prenumerera på SinterCast

SJR

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom nischområdet bank, finans och ekonomi. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.

Prenumerera på SJR

Sportamore

Sportamores affärsidé är att sälja produkter och tjänster inom sport och fritid på Internet. Sportamore.se lanserades under 2010 och har snabbt vuxit till att nu ha över 15 000 artiklar i sortimentet från cirka 300 olika varumärken. Idag har bolaget en besökstakt på över 3 miljoner besök per månad med försäljning i samtliga nordiska länder.

Prenumerera på Sportamore

Stendörren

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm med fokus på fastigheter inom segmenten lager och lätt industri.

Prenumerera på Stendörren

Studsvik

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.

Prenumerera på Studsvik

Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av Bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 75% av försäljningen via egna kanaler och cirka 25% via återförsäljare. Förvärven medför att Bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.

Prenumerera på Swedencare

Swedol

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder . Bolaget säljer produkter från såväl välkända leverantörer som under eget varumärke. Butikerna står för den största delen av omsättningen men även postorder och en webbshop finns.

Prenumerera på Swedol

TagMaster

agMaster är ett globalt svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio och kamerateknologier, RFID och ANPR-produkter, för mycket krävande miljöer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA samt i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. 2015 förvärvades brittiska CitySync och under 2016 franska Balogh SA. TagMaster kompletterar härigenom sina erbjudanden inom affärsområdena Traffic Solutions och Rail Solutions, och utökade därmed sitt erbjudande för byggande av smarta städer.

Prenumerera på TagMaster

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

Prenumerera på Tethys Oil

Trention

Trention är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Inom flera verksamhetsområden är Trention marknadsledande.

Prenumerera på Trention

Uniflex

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena bygg, industri, el, butik, kontor, lager och städ. Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och ändå vara lönsamma.

Prenumerera på Uniflex

VBG Group

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. På detta sätt ämnar bolaget komma åt produkt- och segmentnischer med uthållig lönsamhet samt organisk tillväxtpotential. VBG GROUP:s verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Mobile Climate Control Group.

Prenumerera på VBG Group

Vigmed

Vigmed är ett svenskt medicintekniskt bolag vars affärsidé går ut på att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklade säkra produkter med hög användarvänlighet och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Prenumerera på Vigmed

Vitec

Vitec erbjuder branschspecifika programvaror och affärssystem som ämnar effektivisera dagliga processer. Fokus ligger på fastighets-, energi och tidningsbranschen och företaget är främst verksamma i Sverige men även internationellt.

Prenumerera på Vitec

Vitrolife

Vitrolife är verksamt inom medicin- och bioteknik med fokus på odling och lagring av mänskliga celler. Verksamheten fokuserar främst på provrörsbefruktningar. Produkter som erbjuds är exempelvis olika näringslösningar och instrument.

Prenumerera på Vitrolife

Wifog

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Detta sker i form av en bonustjänst där användaren kan sänka sin mobilkostnad och bli belönad för saker som ändå görs online. Tjänsten erbjuder online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar användaren med poäng som kan användas för att betala räkningar, erbjudanden, rabatter och bonusar.

Prenumerera på Wifog