Kalender & Ägare

BioGaia

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q3 25 okt 2016
Bokslutskommuniké Q4 10 feb 2017
Delårsrapport Q1 3 maj 2017
Delårsrapport Q2 18 aug 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2016-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Annwall & Rothschild Inv. AB 8,7 % 34,0 %
Banque Öhman S.A 8,4 % 6,1 %
Swedbank Robur fonder 6,0 % 4,3 %
Fjärde AP-fonden 5,9 % 4,2 %
David Dangoor (inkl bolag) 3,3 % 2,4 %
Mingdale Company 2,7 % 1,9 %
CBNY Norges Bank 2,6 % 1,9 %
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 2,5 % 1,8 %
SSB and Trust company, Boston 2,1 % 1,5 %
State Street Bank & Trust com., Boston 1,9 % 1,4 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.