GHP fastställer nya finansiella mål

08:00 / 9 mars 2017 GHP Specialty Care Pressmeddelande

Styrelsen i GHP har reviderat koncernens finansiella mål i samband med att den strategiska planen fastställts.

GHP:s ledord, Kvalitet genom specialisering och Samhällsnytta, ska bidra till att uppnå följande långsiktiga mål:
  • Att genomsnittligt växa med 15 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv.
  • Uppnå en EBITDA-marginal på minst 10 procent.

Göteborg 9 mars 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 klockan 08:00.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.