Kommuniké från GHP:s årsstämma 2017

14:30 / 27 april 2017 GHP Specialty Care Pressmeddelande

Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande:

  • Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016.

  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Christer Johansson och Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2018 godkändes.

Göteborg 27 april 2017
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 14:30.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.