Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)

10:56 / 3 juli 2017 GHP Specialty Care Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556757-1103 GHP Specialty Care AB (publ)
Instrument SE0002579912 Aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 320 035
Antal rösträtter 3 320 035
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-06-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 420 035
 - direkt innehavda rösträtter 3 420 035
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01 % 3 420 035
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,01 % 3 420 035
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mia Metso Ekberg
 - telefon 08-58597525
 - mejl mia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.