Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

16:24 / 21 september 2017 GARO Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument Aktier
Innehavare Vätterledens Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 501 703
Antal rösträtter 300 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-09-20
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 300 000
 - direkt innehavda rösträtter 300 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3 %
 - direkt innehavda rösträtter 3 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3 % 300 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3 % 300 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag GARO Aktiebolag
 - antal rösträtter 501 703
 - andel av rösträtter 5,0173 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 300 000
 - andel av rösträtter 3 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mikael Jönsson
 - telefon 0708174803
 - mejl mikael.jonsson@viab.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.