Kalender & Ägare

Irisity

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 17 maj 2017
Delårsrapport Q2 15 aug 2017
Delårsrapport Q3 9 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 28 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-06-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Chalmers Tekniska Högskola 19,6 % 19,6 %
ALMI 9,6 % 9,6 %
Avanza Pension 6,5 % 6,5 %
Niklas Larsson 5,9 % 5,9 %
Nordnet Pensionsförsäkring 4,9 % 4,9 %
Johnny Berlic 4,4 % 4,4 %
Sätila Ssbi AB 2,9 % 2,9 %
Ulf Jansson 2,0 % 2,0 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 2,0 % 2,0 %
Familjen Runmarker 1,8 % 1,8 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.