Nyckeltal

Irisity

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 17,6 22,8 26,5 30,6
Aktivering av produktutveckling MSEK 1,2 3,3 5,1 5,0
Omsättningstillväxt 38,4% 30,0% 15,9% 15,4%
Rörelseresultat MSEK -6,1 -14,4 -2,4 0,0
Rörelsemarginal -32,6% -54,9% -7,7% -0,1%
Vinst per aktie KR -0,85 -1,25 -0,32 -0,0811
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 4,5 9,5 3,3 12,3
Soliditet 13,0% 25,4% 9,4% 30,8%
Nettoskuld MSEK 7,8 -4,2 4,6 3,0
Antal miljoner aktier 7,8 12,1 12,1 12,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.