Kalender & Ägare

Vitrolife

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 25 apr 2017
Delårsrapport Q2 14 jul 2017
Delårsrapport Q3 2 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-09-29

Huvudägare Kapital % Röster %
Bure Equity AB (Publ)             20,8 % 20,8 %
William Demant Invest A/S 19,4 % 19,4 %
SSB Client Omnibus AC OM07 7,1 % 7,1 %
Lannebo Fonder 2,7 % 2,7 %
SEB Investment Management 2,7 % 2,7 %
Eccenovo AB 2,3 % 2,3 %
CBNY-Norges Bank 2,0 % 2,0 %
CBLDN-400 Series Funds-Client 1,1 % 1,1 %
JPM Chase NA 1,1 % 1,1 %
State Street Bank & Trust Com 1,0 % 1,0 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.