Kalender & Ägare

Vitrolife

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 25 apr 2017
Delårsrapport Q2 14 jul 2017
Delårsrapport Q3 2 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-06-30

Huvudägare Kapital % Röster %
BURE EQUITY AB (PUBL) 20,8 % 20,8 %
WILLIAM DEMANT INVEST A/S 19,4 % 19,4 %
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM07 (15 PCT) 6,9 % 6,9 %
SEB Investment Management 3,3 % 3,3 %
Lannebo Fonder 3,0 % 3,0 %
ECCENOVO AB 2,4 % 2,4 %
CBNY-NORGES BANK 1,6 % 1,6 %
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 1,3 % 1,3 %
JP MORGAN CHASE N.A 1,0 % 1,0 %
JPM CHASE NA 1,0 % 1,0 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.