Kalender & Ägare

Vitrolife

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 9 feb 2017
Delårsrapport Q1 25 apr 2017
Delårsrapport Q2 14 jul 2017
Delårsrapport Q3 2 nov 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2016-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Bure Equity AB (PUBL) 21,7 % 21,7 %
William Demant Invest A/S 19,4 % 19,4 %
SSB Client Omnibus AC OM07 (15 pct) 6,6 % 6,6 %
SEB Investment Management 3,2 % 3,2 %
Eccenovo AB 2,5 % 2,5 %
Lannebo Fonder 2,0 % 2,0 %
State Street Bank & Trust Com. Boston 1,3 % 1,3 %
JP Morgan Chase N.A 1,1 % 1,1 %
CBLDN-400 Series Funds-Client AC 1,1 % 1,1 %
JP Morgan Chase N.A 1,1 % 1,1 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.