Kalender & Ägare

Vitrolife

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 25 apr 2017
Delårsrapport Q2 14 jul 2017
Delårsrapport Q3 2 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
BURE EQUITY AB                                21,7 % 21,7 %
WILLIAM DEMANT INVEST A/S  19,4 % 19,4 %
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM07 15 PCT 6,8 % 6,8 %
SEB Investment Management 3,1 % 3,1 %
ECCENOVO AB 2,5 % 2,5 %
Lannebo Fonder 2,2 % 2,2 %
CBNY-NORGES BANK 1,4 % 1,4 %
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 1,3 % 1,3 %
CBLDN-400 SERIES FUNDS-CLIENT AC 1,1 % 1,1 %
ANDERSSON, INGVAR 1,1 % 1,1 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.