IT-konsultation och programutveckling

Addnode Group

Addnode Group är ett IT-bolag som genom sina treaffärsområden hjälper bolag att effektivisera sina interna processer. Det kan röra sig om allt från att bygga system kring en produktlivscykel till att bygga en avancerad hemsida. Addnode arbetar inom varje affärsområde genom olika varumärken och är aktiva i hela Norden.Effektivisering av interna processer

Addnode Group är ett IT-bolag som arbetar med att hjälpa företag i en rad olika branscher att effektivisera interna processer och utveckla verksamheter. Addnodes huvudmarknad är Norden och arbetssättet är projektorienterat. Företaget arbetar delvis med egenutvecklade plattformar men också tillsammans med välkända och marknadsledande leverantörer. Bolaget är uppdelat i tre huvudsakliga affärsområden där man riktar sig mot marknaden genom separata, välkända varumärken.

Huvudstrategin är att arbeta mot utvalda segment och att på dessa områden bli marknadsledande. Bolaget beskriver sig själva som ett lösningsbolag då man jobbar med helhetsåtaganden mot sina kunder. Intäkterna fördelas mellan tjänster, underhåll och programvaror. Det är dock konsulttjänsterna som utgör grunden i bolagets affärsmodell.

Design Management 

Inom affärsområdet Design Management erbjuder Addnode så kallad modell- och ritningsrelaterad IT framförallt till ingenjörer och arkitekter. Genom varumärkena Symmetri och Joint Collaboration levereras system för design och produktframtagning som inte sällan är verksamhetskritiska hos kunden. Branscher man riktar sig emot här är framför allt tillverkande industri, bygg & anläggning samt fastighetsförvaltning.

Product Lifecycle Management

I affärsområdet Product Lifecycle Management arbetar man genom varumärkt TechniaTranscat. En produkts livscykel startar ofta med idéer, tankar och skisser vilket sedan avslutas med en färdig vara. Processen där emellan är ofta lång och komplex. Genom att ha ett integrerat system där utvecklare, projektledare och inköpare kan få tillgång till samma material, men via olika gränssnitt kan man ofta få ner ledtider. Addnode Group är via TechniaTranscat en av Europas ledande aktörer på detta område.

Process Management

Inom Process Management ligger tyngdpunkten på så kallade ärendehanteringssystem men även logistiksystem och säkerhetslösningar erbjuds. Ett ärendehanteringssystem skulle enklast kunna förklaras som ett effektivt och tidssparande sätt att administrera arbetsuppgifter inom en organisation. Genom varumärken såsom Ida Infront, Prosilia och Decerno erbjuds framförallt egenutvecklade system. Inom Process Management är det främst bank och finans samt offentlig sektor som utgör de största kundgrupperna.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.