Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

14:03 / 27 september 2017 Addnode Group Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
Instrument SE0000472268 Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-09-26
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 910 616
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 910 616
Andel
 - aktier 6,28 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,86 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,86 % 1 910 616
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,86 % 1 910 616
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 910 616
 - andel av rösträtter 4,86 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jonas Lexmark
 - telefon 08-40942107
 - mejl jonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.