Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

16:56 / 27 september 2017 Addnode Group Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
Instrument SE0000472268 B-shares
Innehavare Nordea Funds Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 604 709
Antal rösträtter 1 604 709
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-09-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 331 495
 - direkt innehavda rösträtter 1 331 495
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,376 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,387 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,387 % 1 331 495
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,387 % 1 331 495
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 331 495
 - andel av rösträtter 3,387 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mikke Busk Pia Scheel
 - telefon +4555473717
 - mejl nims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.