Kalender & Ägare

Addtech

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 (april-juni) 14 jul 2017
Delårsrapport Q2 (juli-september) 26 okt 2017
Delårsrapport Q3 (oktober-december) 6 feb 2018
Bokslutskommuniké Q4 (januari-mars) 15 maj 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-09-29

Huvudägare Kapital % Röster %
Anders Börjesson (familj) 2,4 % 15,5 %
Tom Hedelius 2,1 % 14,9 %
Swedbank Robus Fonder 9,4 % 6,6 %
Lannebo Fonder 8,9 % 6,3 %
SEB Investment Management 7,4 % 5,2 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 3,7 % 2,6 %
State Street Bank And Trust Client 3,0 % 2,1 %
Odin Fonder Svergige 2,9 % 2,1 %
State Street Bank And Trust Com. Boston 2,8 % 2,0 %
Sandrew AB 2,6 % 1,8 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.