Nyckeltal

Amasten Preferensaktie

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 169,1 246,1 74,5 293,9
Driftnetto MSEK 79,4 126,5 45,3 157,9
Förvaltningsresultat MSEK 26,4 38,7 19,1 53,9
EBT MSEK 10,5 0,0 0,0 50,1
Vinst per aktie KR 0,0553 0,00 0,00 0,37
Utdelning per aktie KR 20,00 20,00 5,00 5,00
Driftnetto marginal (%) 11,0 0,0 0,0 41,0
Förv.res/pref utd. (x) 1,6 2,4 3,4 3,8
Kassaflöde/pref utd.* (x) 1,0 1,2 3,3 3,7
Belåningsgrad, netto (%) 57,8 61,9 63,3 62,0
Belåningsgrad (ink pref) (%) 72,0 72,9 73,5 72,1
Eget kapital MSEK 882,6 856,3 882,6 914,0
Antal miljoner aktier 149,5 149,5 149,5 149,5

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.