Elektronik för tuffa miljöer

Aqeri

Aqeri säljer och utvecklar IT-utrustning anpassad för svåra förhållanden. Produkterna ska bland annat klara av extrema temperaturer, fukt, vibrationer och elektromagnetisk strålning. Bolagets kunder återfinns inom affärsområdena försvar, industri och fordon.Utrustning för tuffa förhållanden

Aqeri säljer och utvecklar dator- och kommunikationsutrustning avsedd att klara extrema miljöer och förhållanden. Bland produkterna kan nämnas ruggade tangentbord, skärmar, datorer och nätverksutrustning. Aqeri erbjuder även skräddarsydda lösningar för kunderna, då bolaget har möjligheten att kostnadseffektivt utveckla och tillverka små produktserier. Ofta vill nämligen kunderna ha någon form av anpassning av basprodukterna.

Förenklat sett går Aqeris verksamhet ut på att vidareutveckla IT- och kommunikationsprodukter till att tåla och verka i tekniskt svåra miljöer. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en betydande teknikhöjd krävs för att uppfylla olika industriella och funktionsmässiga krav på standarder. I de flesta fall är Aqeris produkter verksamhetskritiska och kunderna skall inte behöva röra en dator på flera år, varför varaktig prestanda också är av största betydelse. Dessutom är det viktigt att säkra framtida leveranser och tillgång till reservdelar, även om produkterna skulle försvinna ur tillverkarens sortiment. Viktiga industriella partners som Aqeri har ett nära samarbete med är bl.a. Intel och Cisco.

Kunder inom försvar, industri och fordon

Bolagets tre affärsområden är försvar, industri och fordon. Generellt sett är produktutbudet i grunden detsamma för dessa områden, dock med vissa praktiska modifikationer. Inom försvar så finns en stor efterfrågan på fältmässigt tåliga produkter och priset är inte lika viktigt som kvalitet och produktduglighet, eftersom det kan handla om människors liv. Stor vikt läggs vid stöttålighet, damm- och fuktskydd och vistelse i extrema temperaturer. Bland större kunder finns Turkiska försvarskoncernen Aselsan och Försvarsmaktens Materielverk - FMV, vilka är kända för att noggrant kvalitetssäkra utrustningen och är viktiga referenskunder för satsningar utomlands. Kunder inom försvar står för lejonparten av Aqeris intäkter och de största marknaderna är USA och Turkiet.

Inom industrin ökar efterfrågan på styrdatorer stadigt i takt med att processer effektiviseras och automatiseras. Här är smuts, vibrationer och damm stora problem. Produktionsstopp är mycket kostsamma, varför kunderna gärna betalar bra för rätt produkter. Inom detta område har man främst svenska kunder, dit man kan räkna ABB och System 3R. I fordonsområdet så är det främst fordon för avfallshantering, skogsmaskiner och värdetransporter som har glädje av produkterna. Dessa kunder behöver datorer för att inhämta information om till exempel kvantiteter men även GPS och annan mobilutrustning för navigation.

Lång meritlista och hög servicegrad

Aqeri ansvarar själva för support, produktträning samt marknadsföring och är därmed en helhetsleverantör. Bolaget har en lång meritlista och erfarenhet från utveckling av den här typen av produkter och är dessutom mån om att erbjuda kunderna en mycket hög servicegrad. Produktionen är delvis utlagd på kontraktstillverkare men Aqeri har också en egen avancerad produktions- och testanläggning i Stockholm. Där kan bolaget kvalitetssäkra och testa alla produkter innan de går ut till kund.

Bland annat har Aqeri en EMC-kammare för elektromagnetisk strålning, en klimatkammare för extrema temperaturer och fuktförhållanden samt stöt och vibrationskontroll. Dessutom har bolaget säkrat upp processerna med de flesta tänkbara standarder, verifieringar och säkringar. I Indien har bolaget ett delägt produktions- och försäljningsbolag. Detta leder i sin tur till lägre produktionskostnader och kortare leveranstider. Konceptet kan i framtiden komma att användas i andra delar av världen i takt med att bolaget vinner nya kontrakt. Dock är införsäljningstiden generellt sett ganska lång, i synnerhet när det handlar om försvarsmakter.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.