Flaggningsmeddelande i Arcam Aktiebolag (publ)

15:47 / 12 maj 2017 Arcam Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Arcam Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-5356 Arcam Aktiebolag (publ)
Instrument SE0005676160 Contract for difference
Innehavare Polygon Global Partners LLP
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-05-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 5,0053 % 1 038 435
 
TOTALT 5,0053 % 1 038 435
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Polygon European Equity Opportunity Master Fund
 - antal rösträtter 709 688
 - andel av rösträtter 3,421 %
 - bolag Blackwell Partners LLP
 - antal rösträtter 328 747
 - andel av rösträtter 1,585 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 038 435
 - andel av rösträtter 5,0053 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Katharine Ostrow
 - telefon +44 207 901 8331
 - mejl kostrow@polyoninv.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.