Flaggningsmeddelande i Arcam Aktiebolag (publ)

09:56 / 12 juni 2017 Arcam Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Arcam Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-5356 Arcam Aktiebolag (publ)
Instrument SE0005676160 Ordinary Shares
Innehavare Polygon Global Partners LLP
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-06-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 296 557
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 296 557
Andel
 - aktier 6,25 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 6,25 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,25 % 1 296 557
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,25 % 1 296 557
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Polygon European Equity Opportunity Master Fund
 - antal rösträtter 904 847
 - andel av rösträtter 4,361 %
 - bolag Blackwell Partners LLP
 - antal rösträtter 391 710
 - andel av rösträtter 1,888 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 296 557
 - andel av rösträtter 6,25 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Katharine Ostrow
 - telefon +442079018331
 - mejl kostrow@polygoniv.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.