Delårsrapport januari - juni 2017

08:30 / 21 juli 2017 Arcam Pressmeddelande

Utmanande marknadssituation

Utmanande marknadssituation
 • Nettoomsättningen ökade med 32 % till 407,0 (307,6) Mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 5,5 (4,1) Mkr
 • Nettoresultatet uppgick till -19,2 (9,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 (0,47) kr
 • 32 (28) EBM-system levererades under perioden
 • Orderingången uppgick till 23 (15) EBM-system
Varav för andra kvartalet:
 • Nettoomsättningen ökade till 214,8 (147,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-4,8) Mkr
 • Nettoresultatet uppgick till -17,3 (1,5) Mkr
 • 17 (14) EBM-system levererades
 • Orderingången uppgick till 15 (9) EBM-system

Utmanande marknadssituation

Arcam-koncernen fortsätter att växa och under första halvåret var tillväxten 32 %. Omsättningen för första halvåret var 407,0 (307,6) Mkr och räknat på rullande tolv månader är omsättningen 747,7 (621,7) Mkr. Rörelseresultatet för perioden var 5,5 (4,1) Mkr och rullande tolv månader är rörelseresultatet -28,4 (30,7) Mkr.

Under perioden levererade vi 32 (28) EBM system och under de senaste tolv månaderna har vi därmed levererat 57 system.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att sätta EBM-teknologin i industriell produktion och samtidigt utveckla våra affärer inom metallpulver­tillverkning och kontraktstillverkning. Vi gör betydande investeringar i teknologi, marknadsföring och tillverkningskapacitet för att möta våra kunders efterfrågan och stigande förväntningar och krav på produktivitet och tillförlitlighet.

Affärsläge

Under perioden levererades 32 EBM-system. Efterfrågan på EBM-system styrs av att flygindustrin går mot produktion, och av tilltagande intresse för additiv tillverkning av ortopediska implantat. Marknaden är fortfarande inte mogen och det tar lång tid att starta nya stora tillverkningsprojekt med EBM. Vi tror att ökad mognad samt nya applikationsmöjligheter kommer att öka intresset för EBM-tillverkning.

Tillväxten i perioden drevs till stor del av intresset från vår största aktieägare, GE, för EBM-system för test och verifikation. Under perioden lade GE order på 12 EBM-system och tog leverans av 16 system.

Under perioden togs 23 nya systemorder och orderboken vid kvartalets slut uppgick till 16 EBM- system.

Efterfrågan på metallpulver för additiv tillverkning fortsätter att öka snabbt och vi fortsätter att säkra långsiktiga leveranskontrakt till viktiga kunder inom både ortopedi- och flygindustrin. 

DTI har förstärkt säljorganisationen och ökar aktiviteten på marknaden. Vi ser nya projekt för tillverkning med EBM-teknik medan den konventionella delen av tillverkningen utvecklas svagt. Därför har vi under perioden skrivit ned moderbolagets innehav i DTI med 35 MSEK. Nedskrivningen har ingen effekt på koncernens resultat.

Växande organisation

Vi fortsätter att bygga vår organisation för tillväxt och under kvartalet har vi förstärkt vår organisation över hela linjen. I början av april 2017 tillträdde Karl Lindblom som ansvarig för Arcam EBM. Vi har också förstärkt säljorganisationerna inom Arcam EBM i USA och på AP&C och DTI. På AP&C utökar vi organisationen i samband med att vi planerar för att ta vår nya pulvertillverkningsfabrik i bruk. Med den nya anläggningen kommer vi att mer än fördubbla vår atomiseringskapacitet för titanpulver.

Förutom att vi tillför resurser inom våra bolag har vi nu också tillgång till GEs kompetens och resurser, något som hjälper oss att snabbare utveckla vår teknologi, både på EBM-sidan och på AP&C och DTI.

Med några av världens största bolag som kunder, en stark huvudägare med höga ambitioner och, inte minst, ett team av engagerade och drivande medarbetare är vi väl positionerade för att ta vara på våra möjligheter på marknaden för Additive Manufacturing.

Mölndal den 21 juli 2017

Magnus René
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Arcam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08.30 CET.

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.
Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden · 46-31-710 32 00 · www.arcam.com

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.