Nyckeltal

Arise

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 487,0 593,0 316,9 442,4
Omsättningstillväxt 91,7% 21,8% -46,6% 39,6%
Rörelseresultat MSEK -58,0 32,0 49,6 73,1
Rörelsemarginal -11,4% 5,4% 15,5% 16,5%
Vinst per aktie KR -4,67 -1,24 -0,91 0,14
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 1090,0 1020,0 1014,3 1019,1
Soliditet 39,4% 41,5% 43,0% 44,0%
Nettoskuld MSEK 1248,0 1004,0 940,0 863,8
Antal miljoner aktier 33,4 33,9 33,9 33,9

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.