Nyckeltal

Atrium Ljungberg

2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK
2150,0 2387,4 2481,1
Tillväxt
1,3% 11,0% 3,9%
Driftnetto MSEK
1458,0 1625,6 1698,3
Överskottsgrad
67,8% 68,1% 68,5%
Förvaltningsresultat MSEK
964,0 1170,9 1240,4
Vinst per aktie KR
23,09 17,81 7,63
Utdelning per aktie KR
3,95 4,30 4,45
Eget kapital MSEK
16176,0 18032,0 18475,6
Soliditet
43,7% 42,9% 42,5%
Nettoskuld MSEK
14819,0 17574,7 18401,9
Antal miljoner aktier
133,2 133,2 133,2
EPRA NAV (stam)
20807,2 23028,8 23472,4
2015 2016 2017e 2018e
P/E (förv.resultat.) (x) 18,3 19,7 15,2 14,4
P/E (x) 6,2 6,2 7,5 17,6
P/B (x) 1,2 1,2 1,0 1,0
EV/Hyresintäkter (x) 12,2 14,7 14,0 13,4
EV/Driftnetto (x) 20,8 23,2 21,8 21,3
Dir. avkastning (%) 2,7 2,8 3,2 3,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.