Nyckeltal

Atrium Ljungberg

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 2121,6 2150,0 2369,1 2480,9
Tillväxt 7,1% 1,3% 10,2% 4,7%
Driftnetto MSEK 1450,4 1458,0 1622,1 1700,7
Överskottsgrad 68,4% 67,8% 68,5% 68,6%
Förvaltningsresultat MSEK 945,4 964,0 1148,6 1217,8
Vinst per aktie KR 21,39 23,09 15,70 7,47
Utdelning per aktie KR 3,55 3,95 4,20 4,45
Eget kapital MSEK 13952,8 16176,0 17747,8 18191,5
Soliditet 43,7% 43,7% 42,2% 41,8%
Nettoskuld MSEK 12872,0 14819,0 17510,4 18330,2
Antal miljoner aktier 130,2 133,2 133,2 133,2
EPRA NAV (stam) 17553,1 20807,2 22643,9 23087,7
2015 2016 2017e 2018e
P/E (förv.resultat.) (x) 18,3 19,7 16,3 15,3
P/E (x) 6,2 6,2 8,9 18,8
P/B (x) 1,2 1,2 1,1 1,0
EV/Hyresintäkter (x) 12,2 14,7 14,1 13,7
EV/Driftnetto (x) 20,8 23,2 22,3 21,8
Dir. avkastning (%) 2,7 2,8 3,0 3,2

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.