Kalender & Ägare

Bambuser

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport H1 23 aug 2017
Bokslutskommunike 2016/2017 (18 mån) 7 mar 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
ALMI 17,7 % 17,7 %
Ligerism AB 14,6 % 14,6 %
Hans-Fredrik Eriksson 7,9 % 7,9 %
LMK-bolagen & Stiftelse 6,9 % 6,9 %
Associated Press Tv News Ltd 6,7 % 6,7 %
Nordnet Pensionsförsäkring 5,0 % 5,0 %
Rothesay Limited 4,7 % 4,7 %
Muirfield Invest Aktiebolag 4,7 % 4,7 %
Avanza Pension 4,3 % 4,3 %
Henrik Andersson 3,2 % 3,2 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.