Handelsstopp i Botnia Exploration med anledning av sammanläggning fem (5) aktier till en (1)

08:03 / 24 oktober 2017 Botnia Exploration Pressmeddelande

På grund av ett förbiseende från Bolaget har informationen om tidsplanen rörande sammanläggningen inte kommit marknaden och AktieTorget tillhanda enligt AktieTorgets gängse rutiner.

AktieTorget har därför, för att undvika avslut på felaktig grund, beslutat om handelsstopp för att alla medlemmar och investerare  ska kunna ta till sig informationen och vidta nödvändiga åtgärder. 

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.