Flaggningsmeddelande

08:07 / 24 juli 2017 Botnia Exploration Pressmeddelande

Botnia Exploration Holding AB har under våren genomfört en företrädesemission. Deltagare i företrädesemissionen var Need Invest AB som varit aktieägare i Botnia under många år. Need Invest har efter emissionen köpt ytterligare aktieposter i Botnia och äger nu 13 146 517 aktier i Botnia Exploration Holding AB vilket motsvarar 11,36 % procent av aktierna.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.