Kalender & Ägare

Bredband2

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 27 apr 2017
Delårsrapport Q2 1 aug 2017
Delårsrapport Q3 26 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 6 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2016-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Lövgren, Bo Anders 14,3 % 14,3 %
Vildmarksstugor i Norrland AB 13,0 % 13,0 %
Danielsson, Leif 10,9 % 10,9 %
DCAP i Sverige AB 7,1 % 7,1 %
GWD Group AB 5,1 % 5,1 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4,0 % 4,0 %
Östberg, Ulf 3,8 % 3,8 %
SEB Trygg Life Ireland Assurance 2,6 % 2,6 %
Gustavus Capital 2,5 % 2,5 %
Marand Group AB 1,9 % 1,9 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.