Ökning av antalet aktier i Brighter AB

08:00 / 19 maj 2017 Brighter Pressmeddelande

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april.

Antalet konvertibler som konverterades den 15 maj 2017 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 260 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 52 410 170. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 666 666. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 53 076 836.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Henrik Norström, COO               
Telefon: +46 733 40 30 45               
E-post:   henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD               
Telefon: +46 709 73 46 00               
E-post:    truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på   NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,  www.remium.com .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.