Nyckeltal

Briox

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 1,0 1,5 1,9 4,4
Omsättningstillväxt 29,9% 49,6% 28,6% 130,0%
Rörelseresultat MSEK -19,5 -21,6 -18,0 -13,9
Rörelsemarginal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vinst per aktie KR -4,01 -2,01 -1,68 -1,26
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 9,8 10,6 20,8 6,9
Soliditet 38,8% 47,1% 53,9% 24,3%
Nettoskuld MSEK 4,5 3,3 -21,3 -9,5
Antal miljoner aktier 5,6 11,0 11,0 11,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.