Nyckeltal

Caperio

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 893,9 956,1 966,3 968,6
Omsättningstillväxt -3,3% 7,0% 1,1% 0,2%
Rörelseresultat MSEK -2,6 24,7 20,9 22,2
Rörelsemarginal -0,3% 2,6% 2,2% 2,3%
Vinst per aktie KR -1,82 1,91 2,21 2,41
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,90 1,10
Eget kapital MSEK 46,5 57,4 69,5 75,8
Soliditet 18,2% 22,1% 27,9% 28,7%
Nettoskuld MSEK 8,2 -71,9 -46,1 -55,3
Antal miljoner aktier 4,8 4,8 4,8 4,8

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.