Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

13:00 / 17 maj 2017 Cassandra Oil Pressmeddelande

Cassandra Oil AB har givit ut 2 713 188 nya aktier till en kurs av 1,60 kronor per aktie.

De utgivna aktierna registrerades på bolagsverket 2017-05-16 och utgör en del i den pågående riktade emission, som pressmeddelades 2017-02-02.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017, kl 13.00 CET. 

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.