Kalender & Ägare

Catena

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 27 apr 2017
Delårsrapport Q2 10 jul 2017
Delårsrapport Q3 27 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-06-30

Huvudägare Kapital % Röster %
BACKAHILL KIL AB 31,4 % 31,4 %
ENDICOTT SWEDEN AB 10,4 % 10,4 %
LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND 9,1 % 9,1 %
SFU SVERIGE AB 5,2 % 5,2 %
CGML PB CLIENT ACCT-SWEDEN TREATY 3,2 % 3,2 %
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2,4 % 2,4 %
CRHE INVEST AB 2,2 % 2,2 %
VERDIPAPIRF NORGE VERDI 1,9 % 1,9 %
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG 1,9 % 1,9 %
SWEDBANK ROBUR REALINVEST 1,9 % 1,9 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.