Nyckeltal

Catena

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 464,2 786,6 896,6 966,7
Tillväxt 7,6% 69,5% 14,0% 7,8%
Driftnetto MSEK 351,3 578,1 685,5 748,7
Överskottsgrad 75,7% 73,5% 76,5% 77,4%
Förvaltningsresultat MSEK 259,3 316,0 447,4 493,4
Vinst per aktie KR 22,32 9,48 14,51 12,47
Utdelning per aktie KR 3,00 3,50 4,50 5,25
Eget kapital MSEK 2477,8 3904,3 4322,6 4607,0
Soliditet 35,7% 31,6% 32,8% 34,0%
Nettoskuld MSEK 3205,4 6311,7 6314,3 6353,5
Antal miljoner aktier 25,6 35,7 35,7 35,7
2015 2016 2017e 2018e
EV/Hyresintäkter (x) 13,3 13,9 12,9 12,0
EV/Driftnetto 17,6 18,9 16,9 15,6
P/E (förv.resultat.) (x) 11,4 14,5 11,8 10,7
P/BV (x) 1,2 1,2 1,2 1,1
P/NAV (x) 1,0 0,9 1,0 0,9
Dir. avkastning (%) 2,6 2,7 3,0 3,5

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.