Digitala system för bildanalys

CellaVision

CellaVision är ett marknadsledande medicinteknikbolag med verksamhet inom analysområdet hematologi. Bolaget utvecklar och säljer bildanalyssystem för blod och andra kroppsvätskor där analysinstrumenten automatiserar det tidskrävande arbetet som traditionellt utförs med vanligt mikroskop.Automatiska analysinstrument

CellaVision utvecklar och säljer bildanalyssystem för medicinsk mikroskopi. Analys av blod och andra kroppsvätskor är ett tidskrävande arbete då det i stor utsträckning sker manuellt i vanliga mikroskop. Med CellaVisions analysinstrument effektiviseras och standardiseras arbetet vilket leder till kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar samt ökad produktivitet. Ambitionen är att fortsätta att utveckla applikationer och analysinstrument till redan existerande kundgrupper.

I blod undersöker CellaVisions instrument de röda och vita blodcellernas fördelning samt storlek, utseende och form. Med denna analys kan en rad sjukdomstillstånd, däribland infektioner, allergier, anemier samt allvarliga blodcancersjukdomar som leukemi och lymfom upptäckas. Instrumenten kan även analysera förekomst och fördelning av celler i andra kroppsvätskor, till exempel ryggmärgsvätska, lungvätska och ledvätska. Där kan förändringar ge indikationer på infektioner, inflammationer, parasitsjukdomar samt olika cancerformer. Resultatet från analysen utgör sedan beslutsunderlag för läkare när diagnos ska ställas.

Välutvecklad produktportfölj

Då laboratoriers behov skiljer sig åt - främst i fråga om kapacitet, men även analysbehov - har CellaVision utvecklat en differentierad produktportfölj för att kunna nå en större marknad. Produktlinjen består av ett antal olika analysinstrument där skillnaden mellan instrumenten främst består i kapacitet och till viss del av analysmöjligheter. CellaVision har dessutom ett instrument som riktar sig mot veterinärmarknaden. Utöver analysinstrumenten sker merförsäljning i form av tillvalsapplikationer samt mjukvara för nätverkskommunikation, sammankoppling av system samt utbildning.

Analyssystem i nätverk ger kliniker och laboratorier möjlighet att samordna sin verksamhet och öka samarbetet mellan enheter. Mjukvaran CellaVision Remote Review Software låter användare nå databaser med redan analyserade prover vilket leder till stora tidsbesparingar samt bidrar till att frigöra resurser då analysarbetet kan centraliseras på ett effektivt sätt när analysresultat enkelt kan delas över nätverket.

Följ blodets väg från provtagning till analys i CellaVisions instrument i filmen här nedan.

Global försäljning genom distributörer

CellaVision har en global kundbas och bolagets distributionsstrategi består av ett samarbete med marknadsledande distributörer. Företaget har även viss direktförsäljning i Norden och genom dotterbolag i USA, Kanada och Japan. Genom distributionsavtal med större bolag inom instrumentmarknaden för hematologi och klinisk diagnostik når CellaVision en bred geografisk marknad och blir en del av ett komplett kunderbjudande där bildanalyssystem har en viktig plats. Marknaden präglas av stora upphandlingar och detta tillsammans med distributörernas egen kundbas gör samarbetet gynnsamt för CellaVision.

Kunderna återfinns framför allt på större och medelstora sjukhus samt kommersiella laboratorier. På den skandinaviska marknaden levererar bolaget analysinstrument till bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhusen i Malmö och Lund samt sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Genom ett nära samarbete med kunderna säkerställer bolaget att produkterna uppfyller de krav på kvalitet och användarvänlighet som ställs av marknaden. Upphandlingar av cellräknare sker i cykler om 5 år och bildanalyssystemen följer i stort sett denna cykel.   

Intervju med bolagets VD Zlatko Rihter

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.