Förstärkning i koncernledningen för Cherry AB (publ)

16:30 / 31 mars 2017 Cherry Pressmeddelande

Christine Rankin har idag anställts som CFO för Cherry AB (publ) och tillträder sin tjänst omgående. Därtill har Carolina Haglund Strömlid tillträtt tjänsten som Head of Investor Relations & Communication för Cherry AB (publ).

Christine Rankin har en gedigen bakgrund inom finans och kommer närmast från ett uppdrag på Nasdaq. Dessförinnan har Christine bland annat arbetat som VP Finance för Serneke Group AB och som Head of Corporate Control för Spotify AB. Christine var fram till 2014 auktoriserad revisor och partner på PwC. Christine har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Carolina Haglund Strömlid har tidigare bland annat arbetat som Head of Investor Relations för Com Hem Holding AB, som senior rådgivare för IR & PR på Intellecta Corporate AB och som Head of Corporate Communications & Investors Relations för PA Resources AB. Carolina är civilekonom från Örebro Universitet.

"Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Christine och Carolina. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla Cherry som ett snabbväxande bolag och förvalta den starka position som Cherry har inom samtliga affärsområden. Förstärkningen av koncernledningen är en del i våra förberedelser inför en notering på Nasdaq Stockholm och tillför bolaget gedigen erfarenhet och kompetens inom både Finance och Investor Relations & Communications", säger Anders Holmgren, VD Cherry AB (publ).

Styrelsen i Cherry AB (publ) har, tillsammans med VD Anders Holmgren, beslutat att genomföra en strukturell förändring i koncernens ledningsgrupp. Koncernledningen för Cherry AB (publ) kommer att bestå av VD Anders Holmgren, CFO Christine Rankin, Ansvarig för affärsutveckling och partnerskap Morten Klein samt Head of Investor Relations & Communications Carolina Haglund Strömlid.

Alexander Pettersson kommer att kvarstå i koncernens finansfunktion där ansvarsområden och roller kommer att tydliggöras framgent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 16.30 CET.

Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming (http://WWW.YGGDRASIL.COM) och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.    

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.