Nyckeltal

Clavister

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 64,2 77,3 114,1 181,5
Omsättningstillväxt 3,1% 20,4% 47,5% 59,1%
Rörelseresultat MSEK -55,3 -71,3 -54,2 -16,6
Rörelsemarginal -86,1% -92,2% -47,5% -9,1%
Vinst per aktie KR -2,64 -2,45 -2,46 -0,80
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 87,8 208,7 167,6 149,3
Soliditet 62,0% 75,8% 67,2% 58,8%
Nettoskuld MSEK -25,4 -57,7 -14,0 -3,1
Antal miljoner aktier 17,4 22,9 22,9 22,9

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.