Nyckeltal

Concordia Maritime

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 1086,6 1038,2 859,8 906,7
Omsättningstillväxt 129,3% -4,5% -17,2% 5,5%
Rörelseresultat MSEK 209,6 47,7 -122,5 7,6
Rörelsemarginal 19,3% 4,6% -14,2% 0,8%
Vinst per aktie KR 3,64 0,72 -3,28 -0,50
Utdelning per aktie KR - - - -
Eget kapital MSEK 1868,7 2089,8 1752,7 1704,9
Soliditet 42,9% 50,5% 47,5% 46,8%
Nettoskuld MSEK 2113,4 1293,5 1362,5 1186,4
Antal miljoner aktier 47,7 47,7 47,7 47,7
2015 2016 2017e 2018e
P/E (x) 5,4 19,2 neg. neg.
P/BV (x) 0,5 0,3 0,3 0,4
EV/S (x) 2,8 1,9 2,3 2,0
EV/EBITDA (x) 7,2 6,9 19,0 8,2
EV/EBIT (x) 14,5 41,0 neg. 234,8
Direktavkastning (%) 2,6 3,6 4,0 4,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.