Nyckeltal

Concordia Maritime

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 1086,6 1038,2 812,0 891,7
Omsättningstillväxt 129,3% -4,5% -21,8% 9,8%
Rörelseresultat MSEK 209,6 47,7 -64,0 56,6
Rörelsemarginal 19,3% 4,6% -7,9% 6,4%
Vinst per aktie KR 3,64 0,72 -2,05 0,46
Utdelning per aktie KR - - - -
Eget kapital MSEK 1868,7 2089,8 1920,7 1918,9
Soliditet 42,9% 50,5% 48,1% 47,9%
Nettoskuld MSEK 2113,4 1293,5 1561,7 1004,4
Antal miljoner aktier 47,7 47,7 47,7 47,7

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.