Nyckeltal

Diös

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 1295,0 1323,0 1695,6 1749,3
Tillväxt 0,3% 2,2% 28,2% 3,2%
Driftnetto MSEK 776,0 806,0 1082,5 1132,9
Överskottsgrad 59,9% 60,9% 63,8% 64,8%
Förvaltningsresultat MSEK 508,0 539,0 832,0 880,5
Vinst per aktie KR 7,25 11,13 7,13 5,76
Utdelning per aktie KR 2,85 1,83 2,00 2,10
Eget kapital MSEK 3694,0 4313,0 6815,5 7321,4
Soliditet 27,4% 31,0% 34,4% 36,0%
Nettoskuld MSEK 8348,0 8037,0 11056,2 11088,9
Antal miljoner aktier 74,7 74,7 134,5 134,5
EPRA NAV (stam) 4569,0 5322,0 7991,4 8585,3
2015 2016 2017e 2018e
EV/Hyresintäkter (x) 9,9 10,7 10,5 10,2
EV/Driftnetto (x) 16,7 17,8 16,6 15,9
P/E (förv.resultat.) (x) 9,1 6,5 8,3 7,9
P/NAV (x) 1,0 0,7 0,9 0,8
P/CEPS (x) 13,4 7,3 10,8 8,5
Dir. avkastning (%) 0,0 0,1 3,9 4,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.