Diös valberedning inför årsstämman 2018

09:15 / 26 september 2017 Diös Pressmeddelande

Enligt beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader innan stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Bo Forsén, valberedningens ordförande och representant för Backahill Inter AB.
Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.
Jonas Bengtsson, representant för Bengtssons Tidnings Aktiebolag.

Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Valberedningen representerar 42 procent av rösterna i Diös Fastigheter enligt ägarlistan per den 30 augusti 2017.

Diös Fastigheters årsstämma 2018 kommer att hållas i Östersund den 24 april.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@dios.seeller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.