Nyckeltal

Elanders

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 4236,1 6285,0 9070,2 9432,6
Omsättningstillväxt 13,6% 48,4% 44,3% 4,0%
Rörelseresultat MSEK 291,9 344,0 470,6 606,5
Rörelsemarginal 6,9% 5,5% 5,2% 6,4%
Vinst per aktie KR 6,59 7,43 8,72 9,93
Utdelning per aktie KR 2,20 2,60 3,00 3,20
Eget kapital MSEK 1488,0 2411,0 2546,0 2787,6
Soliditet 41,8% 35,6% 34,5% 35,7%
Nettoskuld MSEK 737,7 2223,0 2100,3 1784,3
Antal miljoner aktier 26,2 29,6 35,0 35,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.