Elanders AB: Elanders gör förändringar i ledningen av affärsområdet e-Commerce Solutions

15:00 / 18 augusti 2017 Elanders Pressmeddelande

Martin Lux, ansvarig för affärsområdet e-Commerce Solutions, lämnar med omedelbar verkan Elanders och dess koncernledning. Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders, går tills vidare in som ansvarig för affärsområdet. "Martin Lux och vi är inte överens avseende den framtida strategin för affärsområdet e-Commerce Solutions", kommenterar Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 15.00 CET. 2017-08-18 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

Thomson Reuters ONE

Denna information skickades av Thomson Reuters ONE http://www.thomsonreutersone.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.