Kalender & Ägare

Electra Gruppen

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 9 feb 2017
Delårsrapport Q1 26 apr 2017
Delårsrapport Q2 23 aug 2017
Delårsrapport Q3 10 nov 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Håkan Lissinger 20,9 % 20,9 %
Catella Fonder 11,4 % 11,4 %
Theodor Jeansson 10,6 % 10,6 %
Avanza Pension 9,6 % 9,6 %
Johanna Lissinger Peitz 4,6 % 4,6 %
Malin Lissinger Browall 4,6 % 4,6 %
Spiltan Fonder 4,6 % 4,6 %
Alexander Oker-Blom 2,0 % 2,0 %
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1,3 % 1,3 %
Nordnet Pensionsförsäkring 0,9 % 0,9 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.