DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

10:30 / 26 april 2017 Electra Gruppen Pressmeddelande

Electra Gruppen AB
Interimsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

Fortsatt omsättningstillväxt inom Logistik & IT

 -- Förbättrad rörelsemarginal inom segment Retail
 -- Logistikuppdraget Empire igång under kvartalet
 -- Förväntad besparingseffekt av genomförd omorganisation uppnåddJANUARI – MARS 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 370,8 (367,9) MSEK
.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (5,0) MSEK.
 -- Resultat efter skatt uppgick till 4,0 (4,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 0,75 (0,82) SEK.
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,6 (30,5) MSEK.
 -- Eget kapital per aktie uppgick till 39,07 (38,15) SEK.HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL                      Q1   Q1  1/4-16  Helår
UTVECKLING (MSEK)                 2017  2016 31/3-17   2016
                                        
Nettoomsättning                  370,8 367,9 1 730,1 1 727,3
Rörelseresultat                   4,6  5,0   31,6   32,0
Resultat efter finansiella poster          5,0  5,4   33,6   34,0
Periodens resultat                 4,0  4,2   26,2   26,5
Rörelsemarginal (%)                 1,3  1,4   1,8   1,9
Soliditet(%)                    47,8  44,5   47,8   38,6
Eget kapital per aktie (SEK)           39,07 38,16  39,07  38,29
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)     0,75  0,82   5,09   5,09
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)     0,75  0,82   5,04   5,08
Aktier vid periodens utgång            5 201 5 201  5 201  5 201
(tusental)                                   
Aktier efter utspädning vid periodens utgång   5 251 5 251  5 251  5 251
 (tusental)                                   


     Anneli Sjöstedt, CEO, 070-52 584 59
     Johan Jaensson, CFO, 072-58 501 22

Visa som PDF

Visa orginal från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.