Industrikoncern inom medicinteknik

Elos Medtech

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer.Medicinteknik

Verksamheten är indelad i fyra affärssegment; Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices och Trauma & Spine. Arbetet sker framför allt genom uppdrag inom utveckling och produktion men i viss utsträckning produkter under eget varumärke. En av de övergripande målsättningarna är att på lång sikt öka andelen egna produkter. Strategin är att fokusera verksamheten inom områden där man beräknas kunna uppnå en betydande marknadsposition. Den medicintekniska marknaden kännetecknas av omfattande regulatoriska krav där Elos Medtech är certifierade inom de områden som krävs.

Ambitionen är att arbeta nära kunden i hela processen från den första skissen till den färdiga och förpackade produkten - ett koncept som kallas Complete Performance. Elos Medtech tar fram konstruktionsritningar och gör t ex hållbarhetsberäkningar på de detaljer som ska produceras och därefter producerar man ofta testserier för att på så sätt kunna utvärdera produkternas kvalitet och tillverkningsprocess. Förpackning och etikettering sker i steril miljö vilket är viktigt för att nå en framgångsrik slutprodukt.

Elos Medtech är bland annat ledande inom tillverkning av mekanik till injektionssystem för flergångsbruk och etablerade under 2010 en medicinteknisk verksamhet i Tianjin, Kina. Från denna anläggning levererar Elos Medtech produkter till i första hand Novo Nordisk i Tianjin men även till andra kunder inom medicinteknikområdet. Utöver anläggningen i Kina har bolaget produktionsanläggningar i Skara och Timmersdala i Sverige samt Görlöse i Danmark.

Under april 2015 förvärvades det amerikanska företaget Onyx Medical, som är en ledande leverantör inom ortopedisegmenten trauma och extremiteter, med avsikt att agera plattform för Elos Medtechs expansion i USA.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.