Nyckeltal

Elos Medtech

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 503,7 552,0 584,3 609,0
Omsättningstillväxt 32,2% 9,6% 5,9% 4,2%
Rörelseresultat MSEK 30,5 42,7 58,0 67,9
Rörelsemarginal 6,1% 7,7% 9,9% 11,2%
Vinst per aktie KR 2,66 4,38 5,55 6,79
Utdelning per aktie KR 1,00 1,30 1,40 1,70
Eget kapital MSEK 330,5 366,8 398,3 430,9
Soliditet 37,5% 41,3% 45,4% 49,6%
Nettoskuld MSEK 316,0 348,3 257,2 190,1
Antal miljoner aktier 6,0 6,1 6,1 6,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.