Kalender & Ägare

Elverket Vallentuna

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2017
Delårsrapport Q1 18 maj 2017
Delårsrapport Q2 24 aug 2017
Delårsrapport Q3 16 nov 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Ellevio Holding 1 AB 91,8 % 91,8 %
Övriga 39,9 % 39,9 %
Görel Bergdahls Konsultaktiebolag 2,1 % 2,1 %
Vallentuna Församling 1,3 % 1,3 %
Roger Billefält 1,1 % 1,1 %
Össeby Församling 0,9 % 0,9 %
Clas Evert Johansson 0,5 % 0,5 %
Kristina Östlund 0,3 % 0,3 %
Jan Forsman 0,3 % 0,3 %
Johan Sivander 0,2 % 0,2 %
Ingvar Österberg 0,2 % 0,2 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.